Welkom

Aanmoedigingsprijs
Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer (SVOD) Ook in 2018 wordt de prijs, bestaande uit een fraaie wisselbeker en € 1000.- uitgereikt aan een vrijwilligers organisatie die door haar activiteiten bijdraagt aan een positieve beeldvorming (speciale activiteiten opzet voor senioren)

Oproep Projecten

Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer (SVOD)  wil vrijwilligers organisaties c.q. projecten ondersteunen, die zich inzetten voor ouderen in de gemeente Deventer, dus niet voor individuele personen. Daartoe heeft de Stichting de Aanmoedigingsprijzen ingesteld. U kunt hiertoe een voorstel bij het secretariaat indienen.

Bijdrage
Ieder die het ouderenwerk een goed hart toedraagt en de SVOD wil steunen, kan een gift overmaken op onze bankrekening IBAN:  NL95RABO 0377728179

Folder